MT GNB

The managementteam GNBis the portal of the Permanent Committee. The meeting prepares the decisions of the PC and is responsible for the studies and projects. 

Read more...

Samenstelling Nederland: 

 • Nederlands voorzitter: Mevr. L. Sikkema, directeur Netwerk Management, Rijkswaterstaat Zee en Delta  
 • Mevr. M. Hack, hoofd District Zuid, Rijkswaterstaat Zee en Delta 
 • Adviseur: dhr. J. Janse, hoofd GNA, Netwerk Management, Rijkswaterstaat Zee en Delta   
 • Nederlands PC-secretaris: dhr. J. Hollaers, senior adviseur Netwerkontwikkeling en Visie, Rijkswaterstaat Zee en Delta     
 • Nederlands hoofd VTS: dhr. R. Van Belzen, senior adviseur Verkeer en Watermanagement, Rijkswaterstaat 

Samenstelling Vlaanderen: 

 • Vlaams voorzitter: mevr. N. Bos, afdelingshoofd Scheepvaartbegeleiding, Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust 
 • Adviseur: mevr. R. Andries, hoofd GNA, afdeling Scheepvaartbegeleiding, Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust 
 • Adviseur: dhr. D. Sauvage, afd. Haven- en Waterbeleid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken 
 • Adviseur: dhr. W. Smets, technisch directeur, afdeling Scheepvaartbegeleiding, Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust
 • Vlaams PC-secretaris: dhr. S. Van de Velde, Stafdienst, Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust 
 • Vlaams hoofd VTS: mevr. E. Bogaert, afdeling Scheepvaartbegeleiding, Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust 
 • Vlaams secretaris: mevr. A. Bonjé, afdeling Scheepvaartbegeleiding, Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust 
Read more...